м. Харків:
Перейти на Gismetio
Ua
Ru

Великогабаритні та великовагові транспортні засоби

   Перевезення великогабаритних та великовагових вантажів територією України здійснюється відповідно до наступних нормативно-правових документів:

- Закону України «Про автомобільний транспорт»; (https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14)

- Закону України «Про дорожній рух»; ttps://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3353-12)

- Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 10 жовтня 2001 року (зі змінами); (https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF)

 - Постанови КМУ від 18.01.2001 № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами». (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/30-2001-%D0%BF)

- Постанови КМУ 27.06.2007 № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування». (https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/879-2007-%D0%BF)

   Великоваговим та великогабаритним транспортним засобом вважається транспортний засіб, вагові та/або габаритні параметри якого перевищують нормативні навантаження на вісь (осі) та загальна маса або габарити яких перевищують один з параметрів, що зазначені у пункті 22.5 Правил дорожнього руху. При цьому транспортний засіб не може вважатися великоваговим та/або великогабаритним, якщо його параметри не перевищують нормативи більш як на 2 відсотки. 

   Рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами здійснюється на підставі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні (далі - дозвіл), виданим перевізникові уповноваженим підрозділом Національної поліції, або документа про внесення плати за проїзд таких транспортних засобів. 

   Дозвіл оформлюється уповноваженим підрозділом Національної поліції на підставі погоджувальних документів з власниками вулично-дорожньої мережі, залізничних переїздів, мостового господарства, служб міського електротранспорту, електромереж, електрифікації, електрозв’язку, в яких визначаються умови і режим проїзду зазначених транспортних засобів.

   Перевізник, який має намір використовувати великоваговий та/або великогабаритний транспортний засіб, зобов'язаний не пізніше ніж за три доби звернутися до Укравтодором підприємств із заявою про видачу погодження маршруту. Дозвіл на рух великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу видається відповідним підрозділом Національної Поліції після надання погодження маршруту. 

   Забороняється проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів без відповідного дозволу або документа, який підтверджує внесення плати за проїзд, що повинні знаходитися у водія і пред'являтися на вимогу уповноважених осіб. 

   У разі виявлення факту перевищення хоча б одного вагового та/або габаритного нормативного параметра більш як на 2 відсотки подальший рух транспортного засобу забороняється до внесення плати за його проїзд автомобільними дорогами загального користування (далі - плата за проїзд). Плата за проїзд великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу, що рухався без відповідного дозволу, здійснюється у подвійному розмірі за пройдену частину маршруту по території України. Довідка про здійснення габаритно-вагового контролю та/або сертифікат зважування, або документ щодо внесення плати за проїзд є чинними протягом усього маршруту.

   Рух великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів може бути тимчасово обмежено або заборонено у разі настання погодно-кліматичних умов, за яких експлуатація таких транспортних засобів може призвести до значного пошкодження автомобільних доріг або негативно позначитися на безпеці руху. Можуть також встановлюватися сезонні обмеження на рух великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів за певними маршрутами чи на окремих ділянках автомобільних доріг за такими маршрутами, про що Укравтодор повинен своєчасно інформувати перевізників через засоби масової інформації або шляхом розміщення відповідної інформації на визначеній веб-сторінці в Інтернет.

   Обмеження або заборона руху в денну пору доби за температури повітря вище +28 С° поширюється на транспортні засоби фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн, крім транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

                                                Плата за проїзд та штрафи

   На сьогодні законодавством та іншими нормативно-правовими актами передбачено відповідальність за здійснення перевезень вантажів понад дозволених нормативів та нараховується плата за проїзд автомобільними дорогами, яка розраховується за відповідною формулою

                                                 П = (Рзм + Рнв + Рг) х В,

де П - розмір плати за проїзд;

     Рзм - розмір плати за перевищення загальної маси транспортного засобу за 1 кілометр проїзду;

     Рнв - розмір плати за перевищення навантаження на вісь (осі) (за одиничну + за здвоєну + за строєну) транспортного засобу за 1 кілометр проїзду;

     Рг - розмір плати за перевищення габаритів (за висоту + за ширину + за довжину) транспортного засобу за 1 кілометр проїзду;

     В - відстань перевезення, кілометрів.

   Осі вважаються здвоєними або строєними, якщо відстань між зближеними (суміжними) осями не перевищує 2,5 метра.

   У разі перевищення нормативу хоча б одного вагового або габаритного параметру:
  • до 10% - плата за проїзд нараховується у подвійному розмірі;
  • на 10-40% - нараховується у потрійному розмірі;
  • більш як на 40% - нараховується у п’ятикратному.

    Згідно Закону України «Про автомобільний транспорт» відповідальність за проїзд без дозвільних документів транспортних засобів, вагові параметри яких перевищують нормативні, становить:

  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 10% але не більше 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.